Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Kumrovec

Općina Kumrovec, sukladno članku 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17) daje na javno savjetovanje prijedlog Statuta Općine Kumrovec. U prijedlogu Statuta su crvenom bojom označene odredbe koje mijenjaju ili dopunjuju u odnosu na važeći Statut.

U Općini Kumrovec na snazi je Statut iz 2013. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/2013). S obzirom da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 123/17), potrebno je u roku od 60 dana od stupanja na snagu zakona uskladiti Statut i opće akte s donesenim novim odredbama.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 26.01.2018. godine.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac iz priloga.

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-u-internetskom-savjetovanju-o-Nacrtu-prijedloga-Odluke-Statut Općine Kumrovec
PRIJEDLOG Statut Općine Kumrovec_2018