Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2025. i 2026. GODINU

JAVNI POZIV

za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

PRORAČUNA OPĆINE KUMROVEC ZA 2024. GODINU

I PROJEKCIJU ZA 2025. i 2026. GODINU

Prijedlog proračuna za 2024. godinu s Projekcijom za 2025. i 2026. godinu izrađen je na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Uputa za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave..

Prijedlog Proračuna za 2024. godinu izrađen je na temelju pokazatelja izvršenja tekuće godine na temelju planiranih prijava investicijskih projekata.

Proračunski prihodi i rashodi su uravnoteženi.

Ukoliko u tijeku rasprave predloženog Proračuna predlažete povećanje proračunskih rashoda člankom 41. novog Zakona o proračunu detaljno je uređeno predlaganje  amandmana na način da se mogu podnositi amandmani kojima se predlaže:

– povećanje proračunskih rashoda iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planom  izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod  uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna ili financijskog plana i

– povećanje proračunskih izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskim planom  izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pod  uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih izdataka u istom iznosu i unutar  istih izvora financiranja u posebnom dijelu proračuna ili financijskog plana.

Navedenim se osigurava da prijedlozi amandmana ne smiju mijenjati predviđeni manjak,  odnosno višak utvrđen u prijedlogu proračuna, odnosno financijskog plana. 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30.11.2023. dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Prijedlog proračuna Općine Kumrovec kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Kumrovec na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina@kumrovec.hr

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog proračuna.