Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv-dodjela učeničkih stipendija za 2023.-2024. godinu

Pravo na učeničku stipendiju imaju redovni učenici od I. do IV. razreda srednje škole, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da učenik ima prebivalište na području Općine Kumrovec
 • da imaju status redovnog učenika srednje škole
 • da učenik ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna
 • na temelju školskog uspjeha; učenici od I. do IV. razreda srednje škole koji su u prethodne dvije školske godine (uključujući VII. i VIII. razred osnovne škole za učenike I. razreda srednje škole) ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više.
 • na temelju socijalnog statusa; učenici od I. do IV. razreda srednje škole koji pravo ostvaruju na temelju socijalnog statusa moraju ostvariti minimalno 9 bodova po kriterijima kako slijedi;
  • Učenici iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade – 9 bodova
  • Učenici kategorizirani kao osobe s invaliditetom – 7 bodova
  • Učenici bez jednog ili bez oba roditelja – 7
  • Učenici iz obitelji sa četvero i više djece – 7
  • Učenici iz obitelji koji su korisnici jednokratnih pomoći – 2 bodova

Za izračun bodova moguće je zbrajati dva ili više kriterija

 • Iznimno; učenik koji ne ispunjava uvjet školskog uspjeha, a u prethodne dvije školske godine ostvario je uspjeh u visini prosječne ocjene od 4.00 – 4.50, a ostvario je značajan sportski ili drugi uspjeh u izvan školskim aktivnostima na državnoj ili županijskoj razini kako slijedi;
  • 1.,2. ili 3. mjesto na državnom ili županijskom natjecanju iz ekipnog ili pojedinačnog sporta, glazbenog ili umjetničkog natjecanja ili drugog natjecanja iz znanja

Financijska pomoć učenicima koji borave u učeničkim domovima: učenicima koji borave u učeničkim domovima priznaje se bezuvjetno pravo na financijsku pomoć neovisno o ostvarenom školskom uspjehu te neovisno o tome prima li učenik stipendiju po drugoj osnovi

Iznos stipendije učenicima koji ostvaruju pravo na temelju školskog uspjeha iznosi 53,09 eura mjesečno, a isplaćuje se na bankovni račun učenika korisnika

Iznos stipendije učenicima koji ostvaruju pravo na temelju socijalnog statusa iznosi 53,09 eura mjesečno, a isplaćuje se na bankovni račun učenika korisnika

Iznos stipendije učenicima koji iznimno ostvaruju pravo na temelju značajnoga sportskog ili drugog uspjeha u izvan školskim aktivnostima iznosi 39,82 eura mjesečno, a isplaćuje se na bankovni račun učenika korisnika

Iznos financijske pomoći učenicima koji borave u učeničkim domovima iznosi 31,57 eura mjesečno, a isplaćuje se na bankovni račun učenika korisnika

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 30 dana od dana objave javnog poziva.