Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za dodjelu učeničkih stipendija za akademsku godinu 2020.-2021.

Pravo na učeničku stipendiju imaju redovni učenici I. razreda srednje škole, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da učenik ima prebivalište na području Općine Kumrovec
  • da imaju status redovnog učenika srednje škole
  • da učenik ne prima stipendiju po drugoj osnovi iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna
  • na temelju školskog uspjeha; da je učenik u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više.
  • Iznimno; učenik koji ne ispunjava uvjet školskog uspjeha, a u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvario je uspjeh u visini prosječne ocjene od 4.00 – 4.50, a ostvario je značajan sportski ili drugi uspjeh u izvan školskim aktivnostima na državnoj ili županijskoj razini kako slijedi;
    • 1.,2. ili 3. mjesto na državnom ili županijskom natjecanju iz ekipnog ili pojedinačnog sporta, glazbenog ili umjetničkog natjecanja ili drugog natjecanja iz znanja

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 30 dana od dana objave javnog poziva zaključno sa 09.11.2020. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.