Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju iz proračuna Općine Kumrovec

Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od tri godine obavljanje Poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije
Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Kumrovec.
Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:
Općina Kumrovec, ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec,
s naznakom :“NE OTVARAJ-ZA NATJEČAJ“
Rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2017. godine.

Materijali javnog natječaja:
Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju iz proračuna Općine Kumrovec

O D L U K U

Prilog 1.

Prilog 2.