Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec za 2017. godinu

udruge
Ovim putem pozivaju se udruge sa sjedištem u Općini Kumrovec, kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području Općine Kumrovec, da prijave svoje programe-projekte za opće dobro i razvoj Općine Kumrovec koje namjeravaju realizirati u 2017. godini, a za slijedeća područja:
1) javne potrebe u sportu
2) javne potrebe u kulturi
3) druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim područjima
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosi 25.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 500,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 30.04.2017.
Natječaj i svi prilozi

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge_2017

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Upute prijaviteljima

Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općina Kumrovec