Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

12.08.2022. godine u Narodnim novinama objavljen je javni natječaj za imenovanje pročelnika JUO Općine Kumrovec;

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Kumrovec, Ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec, s naznakom: »javni Natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kumrovec na neodređeno vrijeme«.