Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec u 2016. godini

natjecaj

NAPOMENA: KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRODULJEN JE DO 29.07.2016.
Javni natječaj-produljenje roka

Na temelju članka 12. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec KLASA:022-05/16-01/25, Urbroj:2135-05/16-03/02, od 29. 04. 2016. te članka 46. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ br. 13/13) načelnik Općine Kumrovec raspisuje Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Kumrovec za 2016. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 60 dana, a završava 16.07.2016.
Javni natječaj provoditi će se u 4 razine procjene zaprimljenih projekata, što znači da će se povjerenstvo za provedbu i procjenu natječaja sastati 3 puta u vremenskom razdoblju u kojem se provodi natječaj radi razmatranja zaprimljenih projektnih prijedloga i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava te jednom nakon isteka roka za podnošenje prijedloga projekata.
Procjene zaprimljenih projektnih prijedloga biti će kako slijedi;
1. procjena : 25.05.2016.
2. procjena : 08.06.2016.
3. procjena : 22.06.2016.
4. procjena : nakon isteka roka za podnošenje prijedloga projekata.

Dokumentacija za prijavu projekata:

Pravilnik o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općina Kumrovec

Javni natječaj

Prilog 1 – Prijava za dodjelu potpore

Prilog 2 – Popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu

Prilog 3 – Izvješće o utrošku sredstava

Prilog 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Upute za prijavitelje

 

Sukladno članku 14. Pravinika financijska sredstva proračuna Općine Kumrovec dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

– kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ, DVD i dr.),

– kada se prema mišljenju nadležnog Povjerenstva, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge