Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kumrovec za 2018. godinu

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Izvještaj o zaduženju na domećem i stranom tržištu novaca i kapitala

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka