Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Inicijativa K 11 – stručni skup 19.11.2011.

Krapinsko-zagorska županija zajedno s Općinom Kumrovec i Udruženjem hrvatskih arhitekata te inicijatorima Nenadom Borovčakom i Robertom Loherom, započela je rad na organizaciji i pripremi aktivnosti u sklopu K11 inicijative.

Prva u nizu aktivnosti, Seminar K 11 održat će se 19. 11. 2011. od 10:30 – 15:00h u knjižnici Osnovne škole Josip Broz u Kumrovcu. Ovaj seminar ima za cilj promociju same ideje i definiranje osnovnih horizonata na kojima se razvija. Na seminaru će sudjelovati 40-ak sudionika.

SEMINAR K 11

 

19. studenog 2011. od 10-15h
Kumrovec, Osnovna škola Josip Broz, knjižnica
 

10:00 Okupljanje
10:30 Uvod u inicijativu Govornici: Autori inicijative: Robert Loher, arhitekt i Nenad Borovčak (gokul, Tabor film festival) Župan Krapinsko-zagorske županije: Siniša Hajdaš Dončić Načelnik općine Kumrovec: Dragutin Ulama Predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata: Hrvoje Hrabak, arhitekt (moderator skupa)
11:00-12:15 Panel 1 – Kumrovec- regionalni razvoj i turizam Govornici: Siniša Hajdaš Dončić, Župan KZŽ-a; Eduard Kušen, Institut za turizam; Branka Bajt, Brand konzalting – Okomito; Ivana Kolar, Terme Tuhelj; Moderator: Hrvoje Hrabak
12:15 – 12:30 Stanka za kavu
12:30 – 13:30 Panel 2 – Nasljeđe arhitekture moderne i krajolik Govornici: Ivan Filipčić, arhitekt, koautor Spomen doma Kumrovec; Biserka Bilušić-Dumbović, arhitektica, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu; Renata Margaretić Urlić, povjesničarka umjetnosti, Branko Silađin, arhitekt; Moderator: Hrvoje Hrabak
13:30 – 14:30 Panel 3 – Kultura kao razvojni pokretač Govornici: Hrvoje Hribar, ravnatelj HAVC-a; Ivan Ladislav Galeta, ALU; predstavnik Ministarstva kulture; Daniel Rafaelić, filmski povijesničar i arhivist; Predstavnik Muzej Zagorja ili Etno sela Kumrovec ; Olinka Vištica, Hulahop, Muzej prekinutih veza; Moderatorica: Renata Margaretić Urlić
14:30-15:00 Obilazak Kumrovca
15:00 Druženje i ručak

 

O K11 inicijativi

Cilj inicijative jest stvoriti organizacijski okvir i kapacitete koji bi aktivirali prostorne potencijale Spomen-doma, Političke škole i Titove vile s pripadajućim sadržajima i krajolikom oko Kumrovca – u smislu uravnoteženog razvoja, s komponentama javnog i komercijalnog interesa.

Prednosti kumrovečkog kraja i postojeće infrastrukture su brojne i daju kvalitetnu osnovu za promišljanje brzog, a održivog razvoja kao rijetko gdje u bogatom portfelju državne imovine. Dosadašnji pokušaji aktivacije imali su isključivo komercijalnu dimenziju te upravo radi toga nisu uspjeli. Tek potpunom valorizacijom javne, simboličke i ambijentalne materije – simbiozom poslovnog, javnog i kulturnog aspekta, projektu se otvara prilika za uspjeh.

Novost koju donosi inicijativa jest upravo pronalaženje balansa javnog i komercijalnog interesa kao dostatnog i primjerenog impulsa za aktivaciju sadržaja.

Kao pretpostavku javnog uključenja prepoznajemo ideju o dinamičnom kulturnom sadržaju (filmskom muzeju) kao razvojnom težištu. Komercijalni interes prepoznajemo u komplementarnim kongresnim sadržajima koji bi poslužili termama Tuhelj i Podčetrtek. Značajni segment projekta predstavlja i prekogranična suradnja i novi fokus razvoja šireg kraja, u što svakako treba uključiti i re-aktivaciju željezničkog puta.

U neizostavnom smislu Brozove reminiscencije, projekt iz njegove karizme sasvim suptilno i promišljeno izdvaja filmofiliju koja može poslužiti kao neopterećeni lajtmotiv primjeren i ostalom kumrovečkom identitetu.

U inicijativu će se, osim organizatora, uključiti i ostale zainteresirane strane: stanovnici Kumrovca, arhitekti, stručnjaci u kulturi, turistička zajednica, mediji, kao i zainteresirane lokalne udruge, Tabor film festival, Ministarstvo kulture, AUDIO, Terme Tuhelj, a s vremenom i HR i SL željeznice. Po završetku inicijative planira se osnivanje novog tijela koje će imati mandat za provedbu projekta.

Plan tijeka aktivnosti u sklopu inicijative:

Planirano trajanje inicijative jest oko godinu dana, do ustroja stvarne organizacijske osnove koja bi počela s provedbom projekata.

Prvi seminar održat će se, kako je najavljeno, 19.11. 2011. u Kumrovcu s ciljem promocije ideje i definiranje osnovnih horizonata na kojima se razvija. Nakon seminara pripremit će se čitanka sa svim relevantnim podacima, crtežima, skicama i tekstovima koji definiraju Inicijativu.

U prvih 6 mjeseci 2012. godine, kroz niz interdisciplinarnih radionica istraživat će mogućnosti prostornog razvoja, arhitektonskih i ambijentalnih intervencija, održivost sadržaja muzeja filma, razinu i mogućnosti angažmana komercijalnih sudionika.

Tijekom svibnja 2012. organizirat će se dvodnevni seminar s usporednim popularnim kulturnim programom na kojem bi se, detaljnije i razrađenije predstavila, raspravile i razradila inicijativa.

 

Tijekom ljeta i jeseni 2012. izradit će se projektni prijedlog, s jasnom organizacijskom i financijskom strukturom. U tom je periodu potrebno i pripremiti aplikacije za moguće oblike financijske podrške projektu, uz angažman potrebnih savjetnika za EU fondove.

Do kraja 2012. bilo bi potrebno formalno ustrojiti Agenciju za Kumrovec, s konačnim i jasnim ciljevima provedbe. Do kraja 2012. također je moguće i potrebno napraviti nekoliko ambijentalnih intervencija, festivala ili akcija u javnom prostoru i krajoliku, sve u duhu osnovne ideje.