Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec – 19.07.2018.

dnevni red 8. radna sjednica vijeća

Odluka o financiranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Odluka o osnivanju Savjeta mladih 2018.

Odluka o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zelenjaku d.o.o.