Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

3. Radna sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec 15.11.2017.

dnevni red 3. radna sjednica vijeća

Izmjena i dopuna odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje pol. stranaka

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kumrovec

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Jaglac Kumrovec

Zaključak o usvajanju godišnjeg programa rada DV Jaglac za 2017-2018 godinu.

Zaključak o vremenu, mjestu i načinu za svečano obilježavanje proslave Dana Općine Kumrovec