Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Župan u posjeti Općini

Župan Krapinsko-zagorske županije 11.01. posjetio je Općinu Kumrovec, te s Načelnikom razgovarao o aktualnim projektima u Općini Kumrovec te o problematici objekata u mirovanju.