Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zbirne liste – izbori za vijeće mjesnih odbora

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR KUMROVEC

 

1.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

IVAN MIKŠA

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR KLADNIK

 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

ZLATKO KRAJCAR

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR DONJI ŠKRNIK

 

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

DAVOR ŽUPANIĆ

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR RAZVOR

 

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

ROBERT ŠPLAJT

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR RAVNO BREZJE

 

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

DAMIR SPORIŠ

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR VELINCI

 

6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

IVICA IVIĆ

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

 

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR RAZDRTO TUHELJSKO

 

7. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

MARKO KEGLEVIĆ

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu

 

MJESNI ODBOR DUGNJEVEC

 

9. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

ĐURĐICA BRAČUN

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

 

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR PODGORA

 

8. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

DARKO MAJCEN

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUMROVEC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KUMROVEC

Kumrovec, 25. 11. 2011. godine

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Kumrovec objavljuje pravovaljanu predloženu zbirnu listu za Vijeća Mjesnih odbora Općine Kumrovec

 

MJESNI ODBOR RISVICA

 

10. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS), HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI (HNS),

 

MIROSLAV BAT

(ime i prezime nositelja liste)

ČLANOVI OIP:

1. Božica Lojen

2. Maja Pratengrazer, bacc.oec

PREDSJEDNIK OIP:

Anamarija Borošak, dipl.oec.mngmt

_____________________________________________