Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZAPOČETA JE REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE RAVNO BREZJE – RAZDRTO TUHELJSKO

Tjekom ovog tjedna započeta je dugo očekivana rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ravno Brezje – Razdrto Tuheljsko. U provedenom postupku javne nabave, kao najpovoljniji izvođač radova odabrana je tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom u izgradnji cesta „Kolnik“ d.o.o. iz Marije Bistrice.

Radovi na navedenoj cesti izvode se prema građevinskom projektu izrađenom od strane tvrtke „Aking“ d.o.o. iz Zagreba. Dionica trase nerazvrstane ceste Ravno Brezje – Razdrto Tuheljsko koja je obuhvaćena ovim projektom je duljine 520 metara, prosječne širine 3.80 metara sa otvorenim trapeznim jarcima za odvodnju oborinskih voda.

Projektom je planirano ojačanje postojećeg makadamskog kolnika te zamjena loših dijelova makadamskog kolnika, uređenje bankina prosječne širine 0,50 metara s obje strane ceste, uređenje i zamjena postojećih propusta te izgradnja novih gdje je to potrebno te naposljetku izgradnja asfaltnog sloja u punoj dužini dionice ceste. Oborinska odvodnja sa prometnice i okolnog terena izvesti će se izgradnjom novih trapeznih jaraka.

Ukupna vrijednost gore ugovorenih radova iznosi 275.576,00 kuna. Navedenu investiciju zajednički financiraju Općina Kumrovec i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.