Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

WiFi4EU u Općini Kumrovec

Inicijativom WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. Izvođač radova Callidus Grupa d.o.o. isporučila je opremu i izvršila sve radove na omogućavanju besplatnog Interneta na slijedećim lokacijama; Park iza Općine Kumrovec te prostorije Općine Kumrovec, park kod centra za posjetitelje Kumrovec i zgrada Centra za posjetitelje Kumrovec, dječji park Kumrovec, Muzej Staro Selo Kumrovec te stadion Razvor.

Prilikom logiranja na mrežu WiWi4EU potrebno je izvršiti prijavu i prihvatiti uvjete korištenja mreže te je to jedini preduvjet za korištenje mreže besplatnog interneta u Općini Kumrovec.