Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sufinanciranje nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava od strane Krapinsko-zagorske županije

udžbenici
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:
– jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,
– obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,
– obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,
pod uvjetom da ukupni prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi slijedeći iznos:
– 1.300,00 kn za jednočlano kućanstvo,
– 1.900,00 kn za dvočlano kućanstvo,
– 2.500,00 kn za tročlano kućanstvo,
– 3.300,00 kn za četveročlano kućanstvo,
– 4.100,00 kn za peteročlano kućanstvo,
a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn.
Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu, osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ili poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina. Uz zahtjev se predaje Izjava o članovima kućanstva (također obrazac) i ostala potrebna dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prava (potvrde o prihodima, potvrde o redovitom školovanju, dokaze da je obitelj jednoroditeljska i dr.).
Obrasci Zahtjeva i Izjave o članovima kućanstva mogu se, osim u Upravom odjelu i na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije i u privitku ove vijesti, podići i u svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, jedinicama lokalne samouprave te centrima za socijalnu skrb.
U vezi eventualnih upita, moguće je obratiti se osobno u Upravni odjel, telefonom na broj: 049/329-078 ili elektronskom poštom na adresu: miljenka.muzar@kzz.hr
Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2017. godine.

PRILOG-ZAHTJEV:

KZZ_Zahtjev_Izjava_Uzdbenici_2017