Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Štefan d.o.o. – posjet zamjenika župana za gospodarstvo KZŽ-e i načelnika Općine Kumrovec

13.08.2012. Zamjenik Župana za gospodarstvo KZŽ-e: gosp. Anđelko Ferek-Jambrek i načelnik
Općine Kumrovec Dragutin Ulama posjetili su tvrtku Štefan d.o.o., gdje ih je srdačno dočekala
gđa Irena Štefan,koja ih je provela po gradilištu gdje se radi nova poslovna zgrada tvrtke Štefan d.o.o. Krapinsko-zagorska Ž-a – Zagrebačka banka d.d., – Privredna Banka Zagreb d.d TE Erste i Steiermerkische Bank d.d. sklopili su ugovor o načinu provedbe projekata “Lokalni projekti razvoja gospodarstva” još u 2009. godini, dakle u tom ugovoru je utvrđeno da Ministarstvo i Županija subvencioniraju kamatu na poduzetničke kredite. Ministarstvo subvencionira kamatu na poduzetničke kredite sa 2 posto, a Županija s 1 posto. Poslovne banke vlastitim sredstvima formiraju kreditni fond iz kojih odobravaju poduzetničke kredite. U tu suradnju uključila se i Općina Kumrovec, na način da subvencionira kamatu na poduzetničke kredite s 1 postotnim poenom. Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite od strane Općine su obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100 postotnom vlasništvu državljana RH, a koji ulažu na područje Općine bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Poduzetnik koji ima registriranu proizvodnu djelatnost ima na pravo korištenje sredstava subvencije kamate na
poduzetnički kredit.

Slike možete pogledati na linku