Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sklopljen je ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

kante
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Kumrovec sklopili su ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na temelju Ograničenog poziva za nabavu spemnika za odvojeno prikupljanje kartona, plastike, stakla, biootpada i tekstila. Procjenjeni iznos nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za potrebe Općine Kumrovec iznosi 286.136,04 kuna, s omjerom financiranja Fond 85 % Općina Kumrovec 15%.
Nabaviti će se 620 kanti za papir/Karton i 8 kontejnera, 620 kanti za plastiku i 8 kontejnera te 4 “zvona” zapremnine 2,5 kubika za staklo.
Nabavljena količina kanti i kontejnera dovoljna je da svako kućanstvo dobije na korištenje po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i plastike.
Ovom mjerom se planira postići do 2020. povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada za 4% u odnosu na 2016. godinu kada je ta stopa iznosila 17,22%.