Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sanirano klizište na cesti Donji Škrnik – Gornji Škrnik

Uslijed velikih količina oborina koje su unazad nekoliko godina pogodile Hrvatsko Zagorje na području Općine Kumrovec aktiviralo se je nekoliko klizišta uz općinske nerazvrstane ceste. Jedno takvo klizište u Donjem Škrniku kod kućnog broja 42 ugrožavalo je prometovanje Općinskom nerazvrstanom cestom koja spaja Općinu Kumrovec i Općinu Zagorska Sela. Klizište je sanirano izgradnjom gravitacijskog potpornog zida dužine 12 metara povezanog betonom i završenog betonskom krunom. Izgradnjom potpornog zida zaustavljeno je klizanje terena uz općinsku nerazvrstanu cestu i omogućeno nesmetano prometovanje vozila.