Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rezultati petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna JLS

Institut za javne financije predstavio je 3. srpnja 2019. rezultate petog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica.
Općina Kumrovec ocjenjena za 2018. godinu za transparentnost ocjenom 3 od 5 zajedno sa Općinama Veliko Trgovišće, Petrovsko, Novi Golubovec, Kraljevec na Sutli, Jesenje i Gornja Stubica. Vidljivo je poboljšanje u odnosu na izvješće za 2017. godinu, a novim preustrojem poslovanja u 2019. godini očekujemo još bolju ocjenu transparentnosti.
Institut za javne financije objavio je uz ocjenu transparentnosti i statističke podatke o deficitu/suficitu proračuna, prihodima, rashodima i dugu proračuna JLS.
Po objavljenim podacima u 2018. godini Općina Kumrovec je općina sa najvećim ostvarenim prihodom proračuna po glavi stanovnika u Krapinsko zagorskoj županiji koji iznosi 5.381,52 kune po stanovniku, 794,22 kune više po glavi stanovnika od druge po redu JLS grada Zaboka.
Također Općina Kumrovec je općina sa najvećim suficitom proračuna koji iznosi 2.475,23 kune po glavi stanovnika, višestruko više od ostalih JLS iz naše županije. Drugo mjesto je pripalo gradu Zaboku sa suficitom od 409,49 kuna po glavi stanovnika.
Rashodi proračuna, za koje je neizmjerno važno realno i racionalno planiranje, ostvareni su u iznosu od 2.906,29 kuna po glavi stanovnika.
Povećanje prihoda proračuna uvelike je rezultat intenzivnog rada na projektima i uspješne prijave projekata na natječaje Ministarstva i sufinanciranja iz proračuna EU i Programa ruralnog razvoja RH. Općina Kumrovec na vrijeme je shvatila da preduvjete za daljnji razvoj općine moramo temeljiti na kapitalnim investicijama ulaganja u javnu infrastrukturu. Takve investicije nismo u mogućnosti samostalno financirati iz naših izvornih prihoda te iz tog razloga intenzivno radimo na razvoju projektnih ideja i prijavi istih na javne pozive. U tom vidu 2018. godina bila je najuspješnija godina do sada te su potpisani ugovori o sufinanciranju projekata u višemilijunskim iznosima. Neki od tih projekata već su provedeni poput rekonstrukcije i proširenja Dječjeg vrtića Jaglac, rekonstrukcije javne rasvjete naselja Kumrovec te sanacija klizišta u naseljima Razvor i Kladnik, a neke se trenutno provode poput II. faze rekonstrukcije centra za posjetitelje Kumrovec i rekonstrukcije prometnice Lončarov Put – Donji Škrnik.
Navedeno istraživanje instituta za javne financije pokazuje da se općina Kumrovec ubrzano razvija, prihodi rastu dok su rashodi realni i dobro promišljeni. Dugoročna dugovanja Općine su minimalna, a tiču se dugoročnog kredita koji ističe 2020. godine.
U 2019. godini ostvareni suficit proračuna investirati ćemo u projekte koji su u tijeku i u nove kapitalne projekte koji su planirani u 2019. godini od kojih će koristi imati svi stanovnici Općine Kumrovec te koji će uvelike podići kvalitetu života svih stanovnika i potaknuti daljnji razvoj Općine Kumrovec.
Prihod
deficit-suficit
rashod
dug
transparentnost