Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Regulacija potoka – Pečnikova bara

Vodoprivreda Zagorje d.o.o. vrši regulaciju potoka kroz naselje Stari dol u Razvoru koji se ulijeva u Pečnikovu baru, također je saniran i pritok u baru.