Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Regulacija odvodnje oborinskih voda u naselju Risvica

Općina Kumrovec u suradnji sa Hrvatskim vodama i izvođačem radova Vodoprivredom-Zagorje d.o.o. pristupila je regulaciji odvodnje oborinskih voda u naselju Risvica sa ciljem sprečavanja poplava koje gotovo svaku godinu pogađaju dio naselja znan kao Gmajna. Uzrok plavljenja Gmajne je ponajprije negativan utjecaj rijeke Sutle uslijed velikih oborina, ali i oborinska odvodnja tzv. „Vučjeg potoka“ koja se ispušta u rijeku Sutlu u neposrednoj blizini kuća u tom dijelu naselja. Kako bi se riješio taj problem uz novo rekonstruiranu državnu cestu D205 u ovom projektu izgrađen je novi odvodni kanal ukupne dužine cca 100 metara te očišćeni postojeći odvodni kanali prema rijeci Sutli koji će odsada ispuštati oborinsku odvodnju „Vučjeg potoka“ u rijeku Sutlu nizvodno, podalje od naseljenih kuća.