Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji izrađuje i donosi izvršno tijelo. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Obveza izrade provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 89/18). Provedbeni program Općine Kumrovec izrađen je sukladno Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, UI-PPJLP (R)S-1 Inačica 1.0 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.