Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekt #EuSAVE

#EuSAVE

Projekt #EuSAVE – Europska građanska akcija za pametna povijesna sela ima za cilj uspostaviti i potaknuti suradnju među ruralnim područjima u EU, razmijeniti dobre prakse i znanja za pametni, održiv i inkluzivni rast lokalnih zajednica te potaknuti građane na sudjelovanje u demokratskom životu i kreiranju lokalnih razvojnih strategija. U projektu sudjeluje 8 zemalja – Španjolska, Italija, Hrvatska, Belgija, Portugal, Bugarska, Makedonija i Latvija. Nositelj projekta je španjolska općina Vimianzo, a hrvatski partner Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla. Kroz projekt će se održati međunarodne aktivnosti u partnerskim zemljama, a u Hrvatskoj će se sastanak partnera održati u Kumrovcu u rujnu 2019. godine.

Projekt se financira u okviru programa Europa za građane.