Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj

U privitku je Bilten Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.

Svi zainteresirani za primanje biltena, mogu se prijaviti na stranici www.mps.hr/ipard/.

Program ruralnog razvoja – Bilten broj 3