Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela – Lončarov Put

Izvršeno je postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela u naselju Kumrovec – Lončarov Put. U navedenom naselju postavljena je javna rasvjeta 2014. godine, no nepostojanje adekvatne infrastrukture (stupova i kandelabera) onemogućilo je postavljanje rasvjete na pojedinim dijelovima. Ovim dodatnim postavljanjem rasvjetnih tijela obuhvaćen je dio koji prethodno nije bio osvijetljen te je postavljen dodatan rasvjetni stup za osvjetljavanje mosta koji spaja nerazvrstanu cestu Lončarov Put-Donji Škrnik sa Županijskom cestom čime je povećana sigurnost prometovanja u uvjetima smanjene vidljivosti.