Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Posjet predstavnika pobratimljenog grada Descartesa Kumrovcu

Predstavnici grada Descartesa Carole Blanjot i Serge Petit od 05.06.do 07.06.2018. boravili su u posjetu Kumrovcu.
Prva suradnja između Kumrovca i Descartesa potaknuta je 1999. godine, a prvi potpis „Sporazuma o bratimljenju“ između grada Descartesa i općine Kumrovec bio je 2000. godine, tada po prvi puta na lokalnoj razini između jednog grada i općine između Hrvatske i Francuske.
Tijekom boravka u Kumrovcu posjetitelji iz Francuske su se ponovno upoznali s Kumrovcem te je dogovorena buduća suradnja u vidu razmjene iskustava i organiziranim međusobnim radnim posjetima u sklopu europskih programa razmjene Twinning-SAFU projekti.