Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poplava u mjestu Risvica – Gmajna 13.09.2014.

Hvala DVD-u Klanjec i DVD-u Kumrovec na odlično odrađenoj intervenciji! (Poplava u mjestu Risvica – Gmajna 13.09.2014.)