Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Početak radova na regulaciji potoka u Erdelić jarku

Hrvatske vode – Ispostava za mali sliv “Krapina-Sutla” započele su radove na siječi i tehničkom čišćenju korita potoka Ravno Brezje II – Kumrovec u stacionaži 0+622 do 1+770. U sklopu radova strojno je očišćeno drveće i nisko raslinje uz i u samom koritu potoka te se pristupa tehničkom čišćenju i produbljenju korita potoka.
Uz radove na koritu potoka, strojno je očišćeno drveće i nisko raslinje na udaljenosti pet metara od osi nerazvrstane ceste Ravno Brezje-Erdelić jarek sa obje strane ceste sukladno Općinskoj odluci o nerazvrstanim cestama.
Radove izvodi Vodoprivreda – Zagorje d.o.o.