Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE GRAĐANA „INICIJATIVA ZA RAZVOJ KUMROVCA“

U Kumrovcu će se u srijedu 19.12.2012. u viječnici Općine Kumrovec s početkom u 17,30 sati osnovati udruga građana pod nazivom „Inicijativa za razvoj Kumrovca“. Nezadovoljni neiskorištenošću objekata u Kumrovcu, građani općine Kumrovec kroz udugu žele okupiti sve kumrovčane i nekumrovčane, prijatelje Kumrovca, koji u tom kontekstu mogu pomoći. Inicijatori osnivanja udruge drže kako bi se stavljanje u funkciju ovih objekata, ali i novih komplementarnih sadržaja, pozitivno reflektiralo ne samo na Kumrovec, već i na Hrvatsko zagorje, a u nekim aspektima i šire. Udruga će djelovati kao neprofitabilna i strogo apolitična organizacija u smislu vezivanja ili priklanjanja bilo kojoj političkoj stranci ili opciji.

 

Od članova Udruge očekuje se doprinos osmišljavanju najboljih projekata za razvoj Kumrovca, animiranje potencijalnih investitora za razvojne projekte, te animiranje stručnjaka svih relevantnih segmenata važnih za uravnotežen gospodarski, kulturni i spomenički razvoj, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Inicijativni odbor za osnivanje udruge poziva sve zainteresirane da prisustvuju osnivačkoj skupštini iukljuće se u udrugu, a one koji tog dana to nisu u mogućnosti da nam se jave kasnije i pridruže u radu.

INICIJATIVNI ODBOR