Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“Općina Kumrovec prijatelj djece”

21.veljače 2019. održan je 1. radni sastanak koordinacijskog odbora akcije “Općina Kumrovec prijatelj djece”
Tema sastanka:
1. Upoznavanje koordinatora sa zadaćama i aktivnostima
2. Prijedlozi koordinatora o aktivnostima Akcije za donošenje izvedbenog plana za tekuću godinu (sve aktivnosti koje svaka udruga, institucija provodi kroz godinu na svom području djelovanja – godišnji planovi rada sa kratkim opisom za svaku aktivnost)
3. Razno

IMG-074fa5f6fd27b77c9cb2beb497e242b3-V