Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana je radionica o mogućnostima povlačenja sredstava iz EU fondova

eur-fin
10.01.2018. održana je radionica u prostorijama Općine gdje su sudionicima radionice približeni načini dobivanja sredstava iz EU fondova. Od stane stručnog savjetnika za EU fondove sudionici su upoznati sa raspisanim i planiranim natječajima za financiranje projekata udruga i OPG-ova iz područja poljoprivrede, turizma, kulture i sl. Sudionicima je objašnjeno kako osigurati preduvjete za uspješnu prijavu; kako napisati kvalitetan projekti prijedlog, koji su korisnici i prihvatljiva područja financiranja te uvjeti koje prijavitelji moraju zadovoljiti pri prijavi kao i planirani termini otvaranja natječaja u 2018. Godini. Radionica je bila iznimno uspješna gdje je prisustvovalo više od 40 predstavnika udruga, OPG-ova i pojedinaca s šireg područja Općine Kumrovec zainteresiranih za povlačenje sredstava iz fondova EU.