Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA – 24. sjednica Općinskog vijeća – 12.12.2016.

Davanje suglasnosti o sklapanju Sporazuma o međusonbnoj suradnji

Dnevni red 24 sjednica

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Kumrovec

I. Izmjena proračuna Općine Kumrovec za 2016. godinu

PROGRAMI-1. Izmjena

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Kumrovec-2017.

Plan razvojnih programa za 2017-2019

PROGRAMI-2017

Proračun Općine Kumrovec za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu>