Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA – 23. sjednica Općinskog vijeća – 14.11.2016.

Dnevni red 23. sjednica vijeća

1. zaključak obilježavanje dana općine

2. Odluka o dodjeli javnih priznanja 2016

3. Zaključak o prihvaćanju ostavke na dužnosti člana Upravnog vijeća

4. Odluka o imenovanju novog člana upravnog vijeća

6. Odluka o davanju suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Kumrovec

7. Općina Kumrovec odluka o prijenosu prava vlasništva