Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluke o usvajanju

Donesene su Odluke o usvajanju:

– godišnjeg izvješća

– polugodišnjeg izvješća

– godišnjeg plana

Dokumente možete skinuti na linkovima:

Odluka_o_usvajanju_Godisnjeg_izvjesca

Odluka_o_usvajanju_Godisnjeg_plana

Odluka_o_usvajanju_Polugodisnjeg_izvjesca