Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i radnog materijala za učenike osnovnih škola

radne bilježnice
1. Općina Kumrovec će za učenike Osnovne škole „Josipa Broza“ sufinancirati nabavu:
– radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete u 50 % -tnom iznosu
Preostalih 50% sufinancirati će Krapinsko-zagorska županija
– radni materijal za tehničku kulturu i geografski atlas u 100% -tnom iznosu

2. Općina Kumrovec će provesti odgovarajući postupak nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete, sukladno specifikaciji predmeta nabave usklađenoj s podacima dobivenim od Osnovne škole Josip Broz Kumrovec, a Općina Zagorska Sela će doznačiti Općini Kumrovec sredstva koja se odnose na sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike polaznike Osnovne škole Josip Broz Kumrovec s prebivalištem na području Općine Zagorska Sela.

3. Općina Kumrovec i Općina Desinić urediti će odnose na način da će Općina Kumrovec doznačiti Općini Desinić sredstva koja se odnose na sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica u 50 %-tnom iznosu te radnog materijal za tehničku kulturu i geografskog atlasa u 100% -tnom iznosu za učenike polaznike Osnovne škole Đure Prejca Desinić s prebivalištem na području Općine Kumrovec.

Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i radnog materijala