Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i radnog materijala za učenike Osnovne škole Josipa Broza Kumrovec – Šk.god. 2023/2024.

1. Općina Kumrovec će za učenike Osnovne škole Josipa Broza Kumrovec sufinancirati nabavu:
– radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete u 50 % -tnom iznosu, dok će preostalih 50% sufinancirati Krapinsko-zagorska županija.

2. Općina Kumrovec će provesti odgovarajući postupak nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne nastavne predmete, sukladno specifikaciji predmeta nabave usklađenoj s podacima dobivenim od Osnovne škole Josipa Broza Kumrovec, a Općina Zagorska Sela će doznačiti Općini Kumrovec sredstva koja se odnose na sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica za učenike polaznike Osnovne škole Josip Broz Kumrovec s prebivalištem na području Općine Zagorska Sela.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurati će besplatne udžbenike, čime će sve potrebno biti 100% besplatno za roditelje.