Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o dodjeli financijske potpore studentima u akademskoj godini 2017./2018.

stipendije-SŠ
Pravo na financijsku potporu/pomoć imaju svi redovni i izvanredni studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija i koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na nekom od akreditiranih studijskih programa (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu), a koji ne primaju stipendiju iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, a imaju prebivalište na području općine Kumrovec, te su članovi domaćinstva koje nema otvorenih dugovanja prema općini Kumrovec.
Pravo na potporu/pomoć ne mogu ostvariti studenti koji su u radnom odnosu.
Dokaz da student nije zaposlen za izvanredne studente je Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – ispis da je osoba uredno plijevljena na zavodu ili ispis elektronske radne knjige – Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dok je dokaz za redovne studente potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da student nema evidentiranu elektronsku radnu knjigu, tj. nije u radnom odnosu.
Iznos financijske potpore/pomoći studentima iznosi 200,00 kuna mjesečno
Rok za dostavu podataka studenatima je 30. studeni 2017. godine.
Odluka o dodjeli financijske pomoći potpore studentima-2017
Obrazac zahtjeva za financijsku potporu – OBR-STU1