Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavjest – namirenje oštećenja na nerazvrstanim cestama nastalih za vrijeme Rally-a Kumrovec 2016.

U tijeku priprema za predstojeći Rally Kumrovec koji će se održati 03. i 04. ožujka do Općine Kumrovec je došla inforamcija kako pojedini mještani šire dezinformacije kako je Općini Kurmovec, kao odšteta za prošlogodišnje Rally natjecanje isplaćeno 70.000 kuna. Ovo je u najmanju ruku neistinita informacija koju u potpunosti demantiramo. Na ime svih oštećenja na lokalnim nerazvrstanim cestama osiguravajuća kuća koja osigurava utrku isplatila je svega 3.500,00 kuna u proračun Općine Kumrovec i to tek u listopadu 2016. godine.
U prilogu se nalazi kopija sporazuma o namirenju.
sporazum o namirenju