Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest: Nestali štenci mješanci pasimine Bigl

Komunalno redarstvo Općine Kumrovec je prošlog tjedna objavilo da tražimo dva štenca, mješanca pasmine Bigl. Psi su pobjegli prilikom pokušaja zbrinjavanja. Nakon što smo razglasili da tražimo pse isti su viđeni na području Općine Desinić: Ravnice Desiničke od strane nadležne veterinarske službe. Molimo građane koji žive ili se nađu na tom području da obrate pažnju te ukoliko primijete štence koji se kreću bez nadzora, ako je moguće iste zadrže te da o istome obavijeste Kumunalno redarstvo Općine Kumrovec na broj 049/553-728 ili Općinu Desinić ili nadležnu veterinarsku stanicu u Klanjcu na broj 049/550-414 ili Desiniću broj 049/343-194. Ujedno ukoliko je netko na tom području preuzeo brigu o štencima molimo Vas da nas o tome obavijestite, omogućiti će Vam se, ukoliko to želite da štence zakonski udomite bez ikakvih posljedica ili troškova.