Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Kumrovec za 2022. godinu

Javna priznanja općine Kumrovec su:

 1. Počasni građanin Općine Kumrovec,
 2. Nagrada za životno djelo fizičkoj i/ili pravnoj osobi,
 3. Plaketa za iznimna postignuća i doprinos Općini Kumrovec,
 4. Priznanje fizičkim i pravnim osobama,
 5. Zahvalnice fizičkim i pravnim osobama.

  Dodjela javnih priznanja provodi se na svečanosti uz obilježavanje Dana Općine Kumrovec, 24. studenog.

  Javna priznanja dodjeljuju se za postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Kumrovec, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

  Prijedlog za javna priznanja može dostaviti pravna ili fizička osoba ili grupa građana.
  Prijedlog mora biti u pismenoj formi i sadržavati:
 • Prezime i ime osobe ili organizacije koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
 • za koje se javno priznanje predlaže osoba ili organizacija
 • kraći opis zašto se pojedinac ili organizacija predlažu za dodjelu javnog priznanja.

  Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja je 15 dana od dana objave natječaja, zaključno sa 03.11.2022. godine Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
  Općina Kumrovec –
  (za dodjelu priznanja)
  Ulica Josipa Broza 12, 49 295 Kumrovec.