Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za davanje u zakup reklamnog panoa u Općini Kurmovec

Predmet natječaja je davanje u zakup reklamnog panoa na k.č.br. 1388/3 k.o. Razvor, u naselju Razvor uz državnu cestu D205, 50-ak metara od međunarodnog graničnog prijelaza Razvor. Reklamna površina panoa iznosi 11,99 m².

Početni iznos mjesečne zakupnine je 750,00 kuna.

Reklamni pano iz točke I. daje se u zakup na 5 godina.

Na natječaj se mogu javiti sve fizičke i pravne osobe.

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda predanih putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kumrovec, Ulica Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec, s naznakom “Ne otvaraj – ponuda na natječaj za zakup reklamnog panoa”. Rok za podnošenje pisanih ponuda ja 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, zaključno sa 25. svibnja 2016.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

TEKST NATJEČAJA:

Natječaj – zakup reklamni pano