Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nastavak radova na regulaciji potoka i odvodnih kanala u Općini Kumrovec

Ovogodišnja sanacija potoka i odvodnih kanala u Općini Kumrovec započela je regulacijom potoka u Ravnom Brezju. Radovima na čišćenju potoka i produbljenju pristupile su Hrvatske vode na višegodišnju inicijativu Općine Kumrovec i mještana.

Po završetku radova u Ravnom Brezju, u skladu s sporazumom između Općine Kumrovec i predstavnika Hrvatskih voda pristupilo se je sanaciji kanala oborinske odvodnje u naselju Risvica, i to dijelu naselja koji je najviše ugrožen poplavama. Naime ovogodišnja visoka razina rijeke Sutle koja je iznosila i više od 380 cm. dokaz je opravdanosti radova na regulaciji odvodnje u dijelu naselja Risvica najviše pogođenom poplavama.

Uz radove na regulaciji kanala oborinske odvodnje koje izvodi Vodoprivreda Zagorje i Općina Kumrovec je pristupila regulaciji kanala odvodnje oborinske vode uz lokalne nerazvrstane ceste.

Radovi na regulaciji odvodnje se nastavljaju i dalje. Općina Kumrovec i Hrvatske vode pristupiti će izgradnji novog mosta preko ceste iza caffe bara Žgela budući da je isti premalog propusnog kapaciteta. Također nastavlja se regulacija preostalih kanala oborinske odvodnje naselja Risvica sve dok se ne procjeni da je postignut cilj, a to je što je više moguće spriječiti nove poplave na tom području.