Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“Mladi – snaga Kumrovca”

novo

Danas su s nama provele dan ove djevojke, bilo nam je vrlo interesantno, zabavno i poučno.
Pozivamo sve Mlade da nam se pridruže kako bismo zajedničkim snagama provodili vaše ideje. Počeli smo raditi na projektu “Mladi – snaga Kumrovca”, dođite i podijelite s nama svoje ideje, napisati ćemo program/ projekt/strategiju i krenuti u realizaciju. Podignimo zajedno kvalitetu života na Europsku razinu, vaše teme su i naše teme. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, odnosno sudjelovanje u procesu donošenja odluka, trebalo bi biti kamen temeljac svake politike neke zemlje. Participacija mladih u tom procesu neophodna je iz razloga što osigurava kvalitetu, relevantnost i efektivnost.

Potrebe, problemi i potencijali – dođite i podijelite to s nama!

Ukratko o Savjetu mladih kojega želimo osnovati:

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Kumrovec (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život
Općine Kumrovec, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području
Općine Kumrovec, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju
od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, te kao takvi imaju pravo
biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
– raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
– raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za
mlade,
– u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje
odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih,
– predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za mlade te
način rješavanja navedenih pitanja,
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća te daje mišljenje
Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
– izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih,
– predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
– vodi brigu o informiranosti mladih o pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih,
– obavlja i duge poslove od interesa za mlade.

Čekamo Vas!

Za sve informacije obratite se na mail: zamjenica.nacelnika@kumrovec.hr ili telefon:091/1830993