Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Krapinsko – zagorska županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija

Krapinsko – zagorska županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za kalendarsku godinu 2014.

Natječaj se raspisuje za:

1. 22 stipendije učenicima srednjih škola, po 400, 00 kn mjesečno.

2. 22 studenske stipendije, po 600, 00 kn mjesečno.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji imaju prebivalište na području

Županije i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane općina i gradova Krapinsko – zagorske županije ilidrugih državnih tijela, te ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.1. učenici: da su državljani Republike Hrvatske te da su redoviti učenici srednje škole i da im je prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razreda osnovne škole, najmanje sljedeći: za učenike koji se školuju od zanimanja od prioritetnog interesa za županiju 2,80; za sve ostale učenike 4,01;

1.2. studenti: da su državljani Republike Hrvatske, da su redoviti studenti te da nisu stariji od 27 godina; da im je prosjek ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 3,5; da u prethodnoj godini studija imaju ostvareno najmanje 45 ECTS bodova; ako su studenti prve godine studija da im je prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,01;

2. Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina, osobno ili preporučeno poštom.

Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zaintresirani učenici – studenti mogu dobiti u pravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Magistratska 1 ili na web stranici: www.kzz.hr