Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konstituirano je Općinsko vijeće Općine Kumrovec

U ponedjeljak 26.06.2017. održana je Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kumrovec. Konstituirakjućom sjednicom je predsjedala predstojnica ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji gđa. Silvija Profeta Fabijančić u pratnji voditeljice službe gđe. Mirjane Valjavec. Konstituirajućoj sjednici je prisustvovalo 8 od izabranih 11 vijećnika koji su jednoglasno usvojili prijedlog te je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kumrovec izabran Tomica Broz, za prvog potpredsjednika Mario Lončar, a za drugog potpredsjednika Bojana Krajcar.
U Općinsko vijeće općine kumrovec izabrani su slijedeći vijećnici:
DANIJEL IVIĆ
MARIO LONČAR
MARKO FEKEŽA
ANJA PEĆNIK
DAMIR DUGONJIVEC
BOJANA KRAJCAR
SAŠA BARDAK
KREŠIMIR RATKAJ
TOMICA BROZ
TOMISLAV ŠKVORC
SVETLANA ŽUPANIĆ