Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Kumrovec 2017-2022

plan-gospodarenja-otpadom
Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kumrovec za razdoblje 2017.-2022. godine održat će se od 14.12.2017. – 15.01.2018. godine u prostorijama male vijećnice Općine Kumrovec svakim radnim danom u vremenu od 08-14 sati.

Poziv za javni uvid i uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom, te obrazac nalaze se u privitku.
JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KUMROVEC ZA RAZDOBLJE 2017.- 2022. GODINE

Nacrt plana gospodarenja otpadom općine Kumrovec 2017-2022

Obrazac-očitovanja-na-planu-gospodarenja-otpadom-Općine -Kumrovec