Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KUMROVEC

Na temelju članka 11. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općina Kumrovec, Statutarne odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec i Statutarne odluke o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Kumrovec („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ 12/18, 9/20 i 13/21), Načelnik Općine Kumrovec upućuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kumrovec

            Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Kumrovec

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na adresu elektronske pošte: opcina@kumrovec.hr

Savjetovanje će trajati  30 dana – od 28. prosinca 2021. do 27. siječnja 2022. godine

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na općinskoj mrežnoj stranici www.kumrovec.hr i obuhvaćeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

Općinski načelnik

Robert Šplajt