Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini – REZULTATI

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Elektronički mediji su definirano Zakonom o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22) : audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Kumrovec koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Kumrovec.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Kumrovec zaključno s 11.03.2024. godine.

29. ožujka 2024. – REZULTATI